A+ A A-

Návrhy VZN č.1/2018, VZN č.2/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.1/2018 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia a Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom : v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 27.2.2018.
VZN_1_2018_o_poplatku_za_znečistovanie ovzdušia.pdf
pdfVZN2_2018_škola_financovanie.pdf156.42 KB

Návrh VZN č.1/2017, Dodatku č.2 k VZN č.5/2012 a aktualizácia PRO Bošáca

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.1/2017  o mieste a čase zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky, návrh Dodatku č.2/2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce č.5/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Bošáca ktoré bude schvaľované na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bošáca.
pdfNávrh VZN č.1/2017 o mieste a čase zápisu.pdf144.23 KB28/03/2017, 13:08
pdfDodatok č2 k VZN č5/2015 úhrada nákladov.pdf146.91 KB28/03/2017, 13:09

Návrh aktualizácie Programu rozvoja obce Bošáca  2015 - 2020, ktorý bude schvaľovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bošáca.
pdfNávrh aktualizácie PRO Bošáca.pdf504.55 KB28/03/2017, 13:10


Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom : v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 13.12.2016.

Návrh rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017, návrhy VZN č.3/2016 a VZN č.4/2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.3/2016 o miestnych daniach na území obce Bošáca, návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca, ktoré bude schvaľované na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bošáca.
pdfnávrh VZN č3/2016 o miestnych daniach.pdf192.84 KB29/11/2016, 15:10
pdfnávrh VZN č4/2016 o poplatku za komunálny odpad.pdf178.66 KB
Návrh Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017, ktorý bude schvaľovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bošáca.
pdfnávrh Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017.pdf268.62 KB
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom : v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 13.12.2016.

Návrh VZN č.2/2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bošáca, ktoré bude schvaľované na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bošáca.Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia: v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 12.5.2016.

pdfVZN_2_2016_o_odpadoch.pdf392.64 KB29/04/2016, 14:32

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o